Sizilianisch fuer Schwarzspieler, Teil 1b:

Das Schweschnikow-System

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3. d4 ed: 4. Sd4: Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6

1. Teil: 8.Lf6: gf: 9.Sa3 b5 10.Sd5 (10.Sab5:? ab: 11.Lb5: Ld7 12.Dh5 Se7 13.Lc4 Sg6 10.f4 ef: 15.Dd5 Se5-+; 10.Sab1 f5 11.Ld3 f4 12.Sd2 Lg7 13.Dh5 Sb4 14.a4 Sd3: 15.cd: Le6 16.0-0 0-0 17.Sf3 Dd7 18.h3 h6, b4 =) 10.-f5

1. Abschnitt: 11.ef: Lf5:

A 12.Ld3 e4 13.De2 (13.Le2 Lg7 14.c3 b4 15.Sb4: Sb4: 16.Da4+ Ke7 17.Db4: Tb8 =/+) Sd4 14.De3 Lg7
1) 15.Le4: 0-0 16.0-0 Te8 17.f3 Le6!? mind. Komp., z. B. 18.c3 Ld5: 19.cd: b4 20.Sc2 Lc4 21.Dd2 Lf1: 22.Tf1: d5
2) 15.f3 Sf3: 16.gf: Lb2: 17.Le4: Le4: 18.0-0 (18.De4: Kf8 19.0-0 La1: 20.Ta1: Dg5+ 21.Kh1 Tae8 22.Dd4 Tg8 23.Sf4 (Tg1?? Te1) Dc5 24.Dc5: dc: 25.c4! bc: 26.Sc4: Td8 27.Se2 Td3 28.Tf1 Tg5 unklar, eher =/+) La3: 19.De4: Kf8, W mit gew. Komp.

B 12.c3 Lg7
a) 13.Le2 0-0 14.Sc2 (14.0-0 Se7 15.Lf3 e4 16.Le2 Le6 17.Se7:+Se7: 18.Sc2 Dg5 =/+) 14.-Le6 15.0-0 (15.Sce3 Se7 16.0-0 Sd5: 17.Sd5: Tb8 18.Dd2 a5 19.Tfd1 f5 20.a4 ba: 20.Ta4: Kh8 21.b4 unklar, etwa =) 15.-Kh8 16.Lf3 (16.f4 f5, Se7 =; 16.a4 ba: 17.Ta4: a5=) 16.-Tc8 17.Scb4 Sb4: 18.Sb4: a5 19.Sd5 (19.Sc6? Dc7 20.a4? ba: 21.Ta4: e4! Le4: d5 -/+) 19.-f5 20.Le2 Ld5: 21.Dd5: b4 =/+
b) 13.Df3 Le6 14.Sf4 [14.Le2 14.-0-0 15.0-0 Tc8 16.Tfd1 f5 17.Sc2 Kh8 18.a4 ba: 19.La6: Tb8 =/+; 14.0-0-0 0-0 15.Sc2 f5 16.h4 (16.g3 e4 17.De2 Tb8 18.Dd2 a5 19.Sf4 La2: 20.Dd6: Db6 21.Sd5 Sd4! 22.Se7+ Kf7 23.Td4: Ld4: 24.Dd4: Ke7: -+) 16.-Se7 17.Sce3 Kh8 18.h5 Lh6 19.Se7: De7: 20.Kb1 Tac8 -/+; 14.Td1 0-0 15.Sc2 Tc8 16.Sce3 f5 17.Dh5 Se7 =/+; 14.Ld3 Ld5: 15.Dd5: Se7 16.Df3 d5 17.Td1 Db6 18.0-0 e4 19.Dg3 0-0 =/+] 14.-Sd4!? 15.cd: ef: 16.Sc2 0-0 17.Ld3 Dg5 unklar
c) 13.Sc2 0-0 14.Sce3 [14.a4 Le6 15.ab: ab: 16.Ta8: Da8: 17.Lb5: Sd4! 18.Sd4: (18.Se7+ Kh8 19.cd: Dg2: 20:Lc6 e4 21.Tf1 Dg5 22.d5 Lg4 -+) 18.-ed: 19.Lc6 Da6 20.Se7+ Kh8 21.Le4 dc: 22.Dh5 h6 23.Sf5 cb: -/+]
c1)14.-Le4 15.a4 [15.Ld3 Ld5: 16.Sd5: e4 17.Le4: (Lc2!) Te8 18.Dg4 Se5 19.Df5 Sg6 20.h4 Te5, f5 -/+; 15.Le2 f5 13.f3 f4 17.fe: fe: 18.Se3: Dh4+ 19.g3 De4: =/+] 15.-Se7 (oder Ld5:, s.o.) 16.Se7:+ (16.f3?! Ld5: 17.Sd5: Sd5: 18.Dd5: b4 19.Ld3 (cb: Dh4) bc: 20.bcd: Db6 21.Tb1 De3+ =/+) 16.-De7: 17.Ld3 Lc6 18.ab ab 19.Ta8: Ta8: 20.0-0 e4 21.Le2 De5 mind. =
c2a) 14.-Le6 15.g3 b4!? (15.-Se7 16.Lg2 Tb8 17.0-0 f5 18.Se7: De7: 19.Sd5 Dd7 etwa =; 15.-f5!?) 16.Lg2 bc: 17.bc: Tc8 18.0-0 f5 19.Dh5 Se7 20.Tad1 Kh8 21.Td2 e4 22.Tfd1 Le5 23.Sf4 Lf7 24.Dh6 Tc6 unklar
c2b) 14.-Le6 15.g4 b4!? (15.-Se7 16.Lg2 Tc8 17.Dd3 Sd5: 18.Ld5: Ld5: 19.Sd5: e4! 20.De3 a5 21.0-0 Dh4 unklar) 16.Lg2 (16.Sf4 Sb4: 17.cb: e4 18.Dd2 Df6 19.Lg2 Db2: 20.Db2: Lb2: 21.Td1 Lc3 22.Ke2 Lb4: 23.Le4: Tab8 =/+; 16.cb: Tb8 17.a3 a5 18.b5 Sd6 19.a4 f5 20.gf: Ld5: 20.Sd5: Tf5: 21.Dg4 e4! -/+) 16.-bc: 17.bc: Tc8 18.Le4 (18.0-0 Se7 19.Tc1 Sd5: 20.Ld5: Lh6 =/+) 18.-Se7 19.Dd3 (19.Tc1 Sd5: Ld5: Lh6 21.h4 Lf4 -/+; 19.Se7: De7: 20.Tc1 Lh6 -/+) 19.-Sd5: unklar
c2c) 14.-Le6 15.Ld3 f5 16.Dh5 e4 17.Lc2 Se7 18.Lb3 [18.0-0-0 Sg6 19.f3 f4 20.Sg4 Tf5 21.Sh6 +/=; 18.Td1 Sd5: (Sc4!?) 19.Sd5: Ld5: 20.Td5: Df6 =] 18.-Sd5: 19.Ld5:!? (19.Sd5: a5 20.Sf3 Lb3: 21.ab: De7 22.0-0 b4 etwa =) 19.-Ld5: 20.Sd5: a5 21.0-0 b4 22.f3 bc: 23.bc: f3 unklar

C 12.Df3 Sd4!? 13.Sc7+Dc7: 14.Da8:+ Ke7 15.c3 (15.Ld3 Ld3: 16.cd: Da5+ 17.Kf1 Dd2; 15.Td1 Sc2: 16.Sc2: Lc2: 17.Td2? Lh6-+) 15.-b4 16.cb: Db6 17.La6: () Db4: 18.Kf1 (18.Kd1 Da4+ 19.Ke1 Da5+ 20.Kd1 Lh6) 18.-Dd2 19.h3 (19.Kg1 Ld3 unklar) 19.-Lh6 20.Dh8:? (20.Db7+ Kf6 21.g4 unklar) 20.-Ld3+ 21.Ld3: Dd3: 22.Kg1 Se2+ 23.Kf1 Sg3+ 24.Kg1 Lf4! 25.Th2 Se2+ 26.Kh1 Dg3! 27.fg: Sg3:+ 28.Kg1 Le3#

2. Abschnitt: 11.Ld3 Le6

I1 12.Dh5 Lg7 13.0-0 f4
A 14.Kh1 Se7 15.c4 () 15.-bc: 16.Lc4: () 16.-Sd5: 17.Ld5: Ld5: 18.ed: 0-0 19.Tac1 f5 20.Tc6 Tf6 21.Tfc1 Df8 22.Sc4 Th6 23.Df3 De7, Dh4 e4, f3 =/+
B 14.c3 0-0 15.Sc2 (15.g4) 15.-f5 16.Scb4 [16.a4 Ld5: 17.ed: Se7 18.ab: e4! 19.Lc4 (19.Le2 f3! 20.gf Sg6 21.fe: Sf4 22.Df3 fe: 23.De4: Dg5+ 24.Kh1 Tae8 -+) 19.-ab: 20.Lb5: Tab8 21.c4 Sd5: 22.Tfd1 Sc7 23.Sb4 Sb5: 24.cb: Tb5: (e3) 25.Sd5 e3 26.Df3 ef:+ 27.Df2: Tb2: 28.Df4: Le5 29.Dh6 Dd7 30.Sf4 Db7 31.Sd5 Tg2:! -+] 16.-Sb4: 17.Sb4: a5 18.ef: [18.Sc6? (18.Sd5 Ld5: 19.ed: e4 -/+; 18.ef: Lf7 19.Dh3 Dd7 20.Sc2 d5 21.Tad1 Ta6 22.Dg4 (22.f6) Th6 23.De2 b4 -/+) 18.-Dc7 19.ef: Lc4 20.f6 (20.Lc4: bc: 21.Df3 Ta6) 20.-Lf6: 21.Le4 d5 22.Lf5 Lf1:, Ta6 -+] 18.-Lf7 19.Dh3 Dd7 20.Sc2 d5 21.Tad1 Ta6 22.Dg4 Th6 23.De2 f3 24.gf De7 usw. Komp.
C 14.Tfd1/c3 (14.Tad1/c3 0-0 15.c3/Tad1 Se7 16.c4 b4 17.Sc2 a5 18.Se1 Sc6 19.Sf3 h6 20.h3 Sb8 etwa =) 14.-0-0 15.c3/Tfd1 Se7 [15.-Tb8 16.Sc2 (16.Td2 Dd7 17.Lc2 Kh8 18.Dh4 f5; 17.Sc2 a5 mind. =) 16.-Dd7 17.De2 Ld5: 18.ed: Se7 19.Sb4 (19.a4 ba: 20.Sa3 fe 21.Df3: Tb2: 22.Sc4 Tbb8 23.Lc2 f5 24.Ta4: Tfc8 mind. =) 19.-a5 20.Sc6 Sc6: 21.Dh5 h5 22.dc: Dc6: 23.Df5 Tfd8 etwa =, unwahrsch.] 16.Se7: (16.Sc2 Ld5: 17.ed: f5 18.a4 etwa =, 18.-Tf6 19.ab: Th6 20.Dg5 (20.De2? f3) Tg6 1/2) 16.-De7: 17.Sc2 h6 18.De2 Dh4 mind. =, 19.a4 f3 20.gf h5 21.Kh1 Lh6 22.Tg1+ Kh8 23.Se3 Lf4 =/+
D 14.c4 bc: 15.Lc4: (15.Sc4: Tb8 mind. =) 15.-0-0 16.Tc1 (16.Sc2 Tb8 17.b3 Dd7 18.De2 Kh8 19.Tab1 f5 20.f3 a5 unklar) 16.-Tb8 17.b3 (17.Sf4: Lc4: 18.Tc4: Se7 19.Sd3 f5 20.Td1 fe: 21.Te4: Sg6 22.g3 d5 -/+) 17.-Dd7
D1 18.Dg5 Ld5: 19.Ld5: Sb4 20.Tfd1 Sa2: 21.Tc6 Kh8 22.Sc4 Sc3 23.Td6: (beser 23.Sb6 Dc6: =/+) 23.-Db5 24.Tf1 Db3: 25.Se3 (25.Se5: Se2+ 26.Kh1 Db1 -+; 25.Sd2 Db2 -+) 25.-Db1!-+ 26.h4 fe: 27.Tb1: Tb1: 28.Kh2 ef: 29.Lc4 (29.Td8 f1D 30.Tf8: Lf8: 31.De5+ f6 -+) 29.-Le4: 30.Df5 Sd6: 31.Db1: Sc4: 32.Df1 Se3-+
D2 18.Ld3 Kh8 (18.-Sb4 19.Sb4: Tb4: 20.De2 f5 21.Sc4 fe: 22.De4: Lh6! =) 19.Sc4 (19.Tc4? f5 20.Tfc1 Ld5: 21.ed: Sb4 22.Tc7 De8 23.Dh3 e4 24.Le2 Sd5: 25.Lh5 De6 26.Ta7 f3 27.Tg7: Dg7: 28.gf: Dh6 29.f4 Kh8 30.Td1 Sf4: -+) 19.-Sd4 20.Sa5 f5!? (20.-Tfc8 21.Dh4 Tc1: 22.Tc1: Tc8 etwa =) 21.Tc7 De8 22.De8: Tbe8: mit Komp. D3 18.Tfd1 Kh8 [18.-Sd4 19.Sc2 Sc2: 20.Tc2: Kh8 21.h3 f5 22.Sc3 (22.f3!?; 22.ef:?! Lf5: 23.Tcd2 Da7 24.Kh1 Tbe8 25.f3 e4 26.Sf4 Le5 27.Sd5 ef: -/+) 22.-Tbc8 (Lc4: bc +/=) 23.La6: Tc3!? ev. +/=] 19.Dh4 (19.h3 Sd4 20.Sc2 Sc2: 21.Tc2: f5 22.Sc3 Lc4: 23.bc: Dc6 24.De2 +/=) 19.-Ld5: 20.Ld5: [20.Td5:?! Sb4 (20.-Se7!? 21.Td3 f5 22.Th3 h6 23.Thc3 Tbc8 24.f3 fe: 25.fe: d5 unklar) 21.Td2 f5 22.ef: d5 23.Tcd1 Tbc8 24.h3 Tc5 etwa =] 20.-Sb4 21.Td2 (21.Tc3!?, Th3, ev. g4) 21.-f5 22.Dh3 (22.Sc4 Tb5!? 23.Tcd1 Sd5: unklar) Sd5: 23.Td5: Db7 unklar

I2 12.Dh5 Lg7 13.c3 [13.0-0-0 Tc8 14.Kb1 Sd5: 15.ed: Se7 16.f3 (16.Lf5: b4 (oder 16.-Sf5: 17.Df5: b4 18.Dg4 0-0 19.Db4: Tb8) 17.Lc8: Dc8: =/+) 16.-0-0 17.The1 Tc5 unklar; 18.g4 ?! e4 19.fe fe 20.Le4: (20.Te4:? Sd5: 21.Te5 Sf6 22.Lh7: Kh8 23.Tc5: dc: 24.Td8: Td8: -+) 20.-Sg6, b4 -/+] 13.-0-0 (13.-f4 14.0-0-0 0-0 15.g3 oder 14.g3 0-0 15.gf: mind. +/=)
A 14.0-0-0 fe: 15.Le4: d5 16.Lc2 b4 17.Sc4 bc: 18.bc: Se7 19.Sce3 Sd5: 20.Sd5: Tc8 21.Lb3 Kh8 22.Td3 Lf7 23.De2 Da5 -/+
B 14.Sc2 (14.Sc7? Dc7: 15.ef: Lc4) fe: 15.fe: f5 16.Sf4 () 16.-ef: 17.Lc6: Tc8 18.Lf3 (18.Df3 d5) 18.-Tc3:! 19.bc: Lc3: 20.Kf1 (20.Kd1 La1: 21.Sa1: Df6 22.Sc2 Tc8 -+) 20.-La1: 21.Sa1: Df6 22.Sc2 (22.Sb3 Lf7 23.Dh3 Lb3: 24.ab: Da1+ -+) 22.-Lf7 23.Dh3 Db2 24.Ld1 (24.Se1 Lc4+ 25.Kg1 Dd2 -+) 24.-Lc4+ 25.Kg1 Te8 26.Df5: Dc2: 27.Dg5+ Dg6 -+
C 14.Se3 f4 15.Sf5 (15.Sd5 Ta7 16.Sc2 f5 17.0-0-0 Dc8 18.Kb1 Sa5 19.Scb4 Sc4 20.ef: Tf5: =/+) 15.-Lf5: 16.Df5: Se7 (b4) 17.Dh5 d5 18.ed: f5 19.Td1 e4 20.Lc2 Dd6 21.Lb3 Sg6 22.Sc2 Tae8 23.0-0 f3 24.g3 f4 -/+ D 14.ef: Ld5: 15.f6 e4 16.fg: [16.Dd5: ed: 17.0-0 (17.fg: De7+-e2) 17.-Df6: 18.Dc6: b4 19.cb: (19.Sb1 Tab8; 19.Sc4 bc: 20.bc: Tfc8 21.Dd5 Dc3: 22.Tac1 Dd4 -/+) 19.-Db2: 20.Sc4 Db4: =/+] 16.-Te8 17.Le2 (17.Dd5:? ed:+ 18.Kf1 (18.Kd2 Df6 19.Taf1 Sb4 20.cb: Db2: 21.Kd3: Tac8!-+) 18.-Se5 -/+; 17.Lc2 Te5 18.Dh6 b4 =/+) 17.-Te5 18.Dh6 Dg5 [18.-Tg5 19.Sc2 () 19.-Tg2: (19.-Se5 20.0-0-0 () 20.-La2: 21.Td6: De7 22.Ta6: Ta6: 23.Da6: Lc4 24.Da8+ Kg7: 25.De4: +-;) 20.0-0-0 mind. +/=, 20.Se3 Dg5 21.Dg5: Dg5: 22.h4 Te5 23.a4 o. Sg4 +/= ] 19.Dg5: Tg5: 20.Sc2! (20.0-0 b4 21.Sc2 bc: 22.bc: Le6 23.Tfd1 Tc5 24.Td6: Tc3: 25.Se3 Sb4 etwa =) 20.-Se5, Lc4 fast =

II 12.c4 Da5+ 13.Kf1 (13.Dd2 Dd2:+ 14.Kd2: Lh6+ 15.Kd1 bc: 16.Sc4: 0-0 =/+) 13.-Ld5: (13.-Sb4!? 14.ef: Ld5: 15.cd: Sd3: 16.Dd3: Tc8 17.Sc2 Lh6 mit Komp., 18.Se3 Db4 19.Tb1 Le3: 20.fe: Tg8 21.Kf2 Dg4 22.g3 e4 23.De2 Dh3, Tg5-f5: =/+) 14.ed: Sd4 15.cb: ab: 16.Sc2 Sc2: 17.Dc2: e4 18.Dc6+ Ke7 19.Lb5: Ta7 20.a4 () 20.-Lg7 21.Dc1 (21.Tc1 Lb2: 22.Tc2 Ld4 23.Ke2 Lb6 =/+) Tb8 22.Tb1 (22.Ta3? Lb2: 23.Db2: Tb5:) 22.-Tb5: 23.ab: Db5:+ 24.Kg1 Dd5: 25.h4 Dc5 26.Dc5:?! dc: 27.Th3 Tb7 28.Kf1 c4 unklar

III 12.0-0 Lg7 13.c4 (13.c3 s. 12.c3 Lg7 13.0-0) 13.-bc: 14.Sc4: 0-0 15.Sce3 [15.Sdb6 Tb8 16.ef: Lc4: 17.Sc4: d5 18.Se3 Tb2: mind. =/+; 15.Sbc4? fe: 16.Le4: Tb8 17.Lh7:+ Kh7: 18.Dc2+ Kg8 19.Dc6: Ld4 20.Sa4 (20.Sf4 Lb6: 21.De4:+ Kg7 22.Se6:+ fe: 23.De6: Df6 24.Dg4+ Dg6; 20.Tad1 Lb6: 21.Sb6: Db6: 22.De4: Kg4 23.Df4 Tfd8 24.Dg5 Kg8 =/+) 20.-Tc8 21.Db7 Dh4 22.g3 (22.Db4 Tg8! 23.Se3 (23.Dd4: Tg2:+ 24.Kg2: Dg4+ 25.Kh1 Df3+ 26.Kg1 Tg8+) 23.-Le3: 24.fe: Tg2:+ 25.Kg2: Tc2+ -+) 22.-Tg8 23.Kh1 (23.Se7:? Tg3: 24.hg: Dg3 25.Kh1 Dh4+ 26.Kg1 Dg4+ 27.Kh1 Th8 -+) 23.-Dh5 24.Sf4 Df3+ 25.Sg2 Lh3 26.Tg1 Lf2:, Tc2, Lg2:-Dg2: usw. -+] 15.-fe: 16.Le4: f5 17.Sf6+ Sf6: 18.Lc6: Tad8 19.Ld5 etwa =

IV 12.c3 Lg7 13.Sc2 [13.Df3 Ld5: 14.ed: e4 15.Dg3 Le5 16.f4 Lf6 17.0-0-0 Se7 18.Le2 Da5 19.Kb1 Tg8 20.Dh3 b4 21.Sc4 Dc5 22.cb: Db4: -/+; 14.g3 0-0 15.Sc2 Kh8 16.0-0-0 Tb8 17.gf: ef: 18.Df4: b4 unklar, =/+; 13.0-0 0-0 14.Sc2 (14.Se3 f4 15.Sf5 Lf5: 16.ef: d5 17.f3 b4 -/+) 14.-Tc8 15.Scb4 Sb4: 16.Sb4: fe: 17.Le4: a5 18.Sd5 f5 19.Lc2 Tc5 20.Se3 d5 -/+] 13.-Ld5: 14.ed: Se7 15.a4 (15.0-0 e4 16.Le2 Db6 =/+) 15.-0-0 16.ab: e4 17.Le2 ab: 18.Ta8: (18.Lb5: Ta1: 19.Da1: Sd5 =/+) 18.-Da8: 19.Lb5: (19.Sb4 Db7 20.0-0 f4 eher -/+) 19.-Db7 20.c4 Lb2:

3.Abschnitt: andere Moeglichkeiten im 11. Zug

I 11.Lb5: ab: 12.Sb5: Ta4 13.Sbc7+ [13.b4!? Tb4: 14.Sbc7+ Kd7 15.0-0 (15.Dh5 Te4:+ 16.Kf1 Dh4 =/+) 15.-Dc7: 16.Sc7: Kc7: 17.ef! (17.Dh5? Te4: usw.) 17.-Lf5: 18.Df3 Lg6 19.c3 Tc4 20.a4 unklar; 13.Sdc7+ ?! Kd7 14.c4 (14.ef: Te4:+ 15.Kf1 Sd4) 14.-Tc4: 15.Dd5 Tc5 16.Df7: De7 17.Df5:+?? Kd8; 14.c4? Da5+ o. Tc4: 15.Sbc7+ s.u.] 13.-Kd7 14.0-0 [14.c4 Tc4: 15.0-0 unklar; 15.Dh5?! Te4:! (15.-Sd4 16.Df7: Kc6 17.Sb4+ Kb7 18.Dc4: (18.Sb5+ Tc7 19.Dd5+ Kb8, Lb7 -/+) 18.-Dc7: 19.Dc7: Kc7: 20.ef: Lb7 21.Tc1+ Kb6 =/+) 16.Kf1 Dh4 17.Df7: Le7 18.Se6 (18.Df5: Kd8 19.Se6 Le6: -+) 18.-La6+ 19.Kg1 Sd4 20.Sd4: Td4: 21.g3 Tf8 22.Sb6+ (22.Df8:? Lf8: 23.gh: Tg4#) 22.-Kc6 23.Db3 Tb4 24.Dc3+ Kb6 25.f4 Tf4: 26.De3+ Td4 -+] 14.-Te4: 15.Dh5 Sd4 [15.-Se7 16.Df7: Kc6 17.c4 Dd7 18.Sa8 () 18.-Sg6 19.Sb4 Kb7 20.Dd5+ Kb8 21.Sc6+! (21.Sb6 Db7 22.Db5 (22.Sc6+? Kc7) 22.-Sf4 23.S4d5 Le7 24.a4 (24.Se7:? De7:, ev. Dg5) 24.-Ld8 25.a5 Sd5: 26.cd: Td4: 27.Tfc1 Lb6: 28.ab Dd5:! -/+) 21.-Ka8: 22.Db5 Db7 23.Da5+ Da6 24.Dc7 remis] 16.c3 [16.Df7: Kc6 17.Sb4 () 17.-Kb7 18.Sb5+ Dd7 19.Dd5+ Kb6 20.a4 Sb5: -/+] 16.-Se2+ 17.Kh1 Kc6 18.g3 () 18.-Tg8 19.Df3 () 19.-Dc7:

II 11.Sb5: ab: 12.Lb5: Ld7 (12.-Lb7 13.ef: Dg5 mind. =) 13.ef: Tb8 14.a4 (14.Dg4 Kf8 15.0-0 Se7 16.Ld7: Sd5: 18.Lc6 Sf6 -/+; 14.0-0 0-0 15.Dg4 Kh8, Sd4/e7 =/+) 14.-Lg7 15.Dh5 Sd4 unklar; 15.c3 0-0 16.Dg4 Kh8 17.De4 f6, Se7 -/+; 15.Dg4?! Kf8 16.De4 Sd4 17.Ld7: Dd7: 18.f6 (18.b4 Df5:; 18.c3 Sf5:; 18.0-0 Df5:) 18.-Lh6 19.c3 (19.0-0? Tb2: 20.Sc7? Tb8; 19.b4 De6!, ev. Lg5 o. Sc2+, Dd5:) 19.-Sb3 20.Tad1 (20.Ta3? Sc5 21.Dc2 Tb2:) 20.-Ld2+! 21.Td2: Sd2: 22.Kd2: Tb2:+ -/+, z.B. 23.Kc1 Tf2:; 23.Ke1 Db7; 23.Ke3? Da7+)

III 11.Dd3 Lg7 12.ef: 0-0 13.De4 (13.0-0-0 Sd4: 14.g4 Lb7 15.Lb2 Tc8 unklar) 13.-Sd4 14.g4 (14.f6 Lf6:...) 14.-Lb7 15.0-0-0 [15.c3 b4 16.cb: Ld5: 17.Dd5: Db6 18.0-0-0 Db4: 19.Lc4 Tab8 20.Lb3 a5; 15.Ld3 Ld5: 16.Dd5: Tc8 (16.-Dg5 17.0-0 e4 18.Le4: Le5, Df4 unklar) 17.c3 e4 18.cd: ed: 19.0-0 Dg5 20.h3 Df4 21.Tad1 d2 =/+] 15.-Ld5: (o. 15.-Tc8 16.h4 b4 17.Sc4 Ld5: 18.Dd5: Tc5 mind. =/+; 16.Td4: ed: 17.Se7+ Kh8 18.Db7: Tc7 -/+) 16.Dd5: Tc8 17.Ld3 (17.f6!?) Tc5 18.Db7 e4 19.De4: [19.Le4: Se2+ 20.Kb1 (20.Kd2 Lb2: 21.Ke2: La3:) 20.-Df6 21.c3 Sc3:+ 22.bc: Dc3:+] 19.-d5! 20.Dg2 b4 und gewinnt: 21.Sb1 b3 22.Sc3 Tc3:; 21.g5 ba: 22.f6 Dc7 23. c4 (23.c3 Tc3:; 23.Td2 Sb3+) 23.-Tc4: 24.Kb1 Tc2

IV 11.g3 fe: 12.Lg2 Le6 13.Le4: Lg7 14.Dh5 (14.0-0 Tc8; 14.c3 0-0 15.Sc2 f5 16.Lg2 Kh8 17.0-0 a5 18.Dd2 Tb8 19.Tad1 Dd7 20.f4 b4! 21.cb: ab: 22.Scb4: Sb4: 23.Sb4: e4 24.a3 d5 25.g4 d4 -/+) 14.-Tc8 15.0-0 (15.Td1 Se7 16.c3 Tc5 17.Sb4 Db6 18.0-0 (Sd3=) d5 19.Lb1 Tc7 20.Sd3 Sg6 mind. =) 15.-Se7 16.Tad1 Tc5 17.Se3 d5!? (b4!?) 18.b4! Tc3! 19.Sb1 Te3: 20.fe: (20.Lg2: Tg3:! 21.hg: 0-0 22.Dg5? (besser Sc3) Dc7 23.Tfe1 h6 24.Dh4 e4, Sg6-e5-f3 unklar) 20.-Db6 21.Dg5 0-0 22.Lg2 f6 -/+

2. Teil: 8.Sa3 b5 9.Sd5 (Lf6: gf: s.u.) Le7

I 10.Lf6: Lf6:

A 11.c4 b4 12.Sc2 a5 13.Le2 (13.g3 0-0 14.b3 g6 (o. Sb8-d7-c5) 15.Lg2 Lg7 16.Dd2 Tb8 17.0-0 Le6 18.Sde3 Db6 fast =) 13.-0-0 14.Dd3 (14.0-0 Lg5 15.Lg4 Le6, Lh6 etwa =) 14.-Lg5 15.0-0 Le6 16.a3 ba: 17.ba: a4, Sa5-b3-c5, Tb8, Da5 =
B 11.g3 0-0 12.c3 Tb8 13.Sc2 Lg5 14.Lg2 a5 15.0-0 Se7 16.Sce3 Le3: 17.Se3: Le6 19.Dd2 Db6 =

C 11.c3 0-0 12.Sc2 [12.Df3 Lg5 13.h4 (13.Sc2 f5) Lh6 14.Ld3 (g4 f6) Se7 15.Se7:+ De7: 16.Sc2 f5 17.Se3 Le3: De3: (fe: f4) Tb8 19.ef: Lf5: 20.Lf5: Tf5: 21.g3 De6 -/+; 12.Ld3 Le6 14.Lc2 Ld5: 14.Dd5: Se7, d5 =] 12. -Tb8
C1 13.Ld3 Le6 14.0-0 Lg5 15.De2 [15.a4 ba: 16.Sbd4 Se7! 17.La6: Lb3 (17.-f5!? 18.ef: Tf5: 19.Ld3 Tf6 20.Ta4 d5 S Komp.) 18.De2 Dc7 19.Ld3 Tbd8 21.Sa3 d5 mit Komp.; 15.Sce3 Se7 (15.-a5 (o. Le3:, d5) 16.De2 b4 17.Tfd1 bc: 18.bc: Se7 (18.-Ld5: 19.Sd5: Tb2: unkl.) 19.Lb5 Sd5: 20.Sd5: Dc8 21.c4 Dc5 =) 16.Lc2 Le3: 17.Se3: b4 18.Dd3 bc: 19.bc: Tb6 20.Tfb1 Tb1: 21.Db1: La2: 22.Td1 Le6 23.Da6: Sc8 =] 15.-Dd7 16.Tfd1 Ld5: 17.ed: Se7 18.a4 (18.Dh5 h6 19.Lf1 a5 20.g3 g6 21.De2 h5 =/+) 18.-ba: 19.Sa3 unklar
C2 13.Df3 Lg5 14.h4 Lh6 15.g4 f6 (15.-Lf4!? 16.Sf4: ef: 17.Df4: b4 18.c4 b3 usw. etwas Komp.) 16.Td1 Le6, g6, Se7 unklar
C3 13.h4!? Se7 [13.-g6 14.Dd2 (14.g3 Le6 15.Sce3 Lg7 16.h5 Se7 17.hg: hg: 18.Se7:+ (18.Lh3 Ld5: 19.Sd5: Lh6, Kg7 etwa =) 18.-De7: 19.Df3 (19.Lh3 Lh6 20.Le6: Le3: etwa =) 19.-b4 20.c4 Lf6 etwa =) 14.-Lg7 15.h5 Le6 16.Sce3 Se7 17.g3 Sd5: 18.Sd5: Tc8 19.Se3 Tc6 20.b3 Da8 21.Lh3 +/=] 14.Sf6: [14.Sce3 Sd5: 15.Sd5: Lb7 (16.-Dd7 17.g3 Ld8 18.Lg2 Da7 18.0-0 Le6 19.Dd2 Dc5 =) 16.g3 b4! 17.c4 (17.Lc4 Tc8! 18.Db3 Ld5: 19.Ld5: bc: 20.bc: Da5 21.Tc1 Ld8=) 17.-Ld5: 18.Dd5: Db6 19.Td1 Ld8 20.Dd6: b3 21.a3 (21.Db6: Lb6: 22.a3 Tfd8!) 21.-Da7 22.Td5 Le7 23.De5: La3:! (23.-Lf6 unkl.) 24.Ld3 (24.ba? b2 25.Ld3 b1D 26.Lb1: Tb1: 27.Td1 Td1: 28.Kd1 Df2: -+) 24.-Tfe8 25.Df4 Lb2: 26.0-0 g6 =/+] 14.-gf: 15.Ld3 [15.Dd2 Lb7 (15.-Le6 16.0-0-0 Sc6 17.Dh6 Kh8 18.h5 La2: 19.Th3 Tg8 20.Thd3 W viel Komp.) 16.Ld3 d5 17.ed: Dd5: 18.0-0-0!? e4 19.Le2 Da2: 20.Dh6 W Komp.; 15.Se3 f5 etwa =] 15.-d5 16.ed: Dd5: 17.Se3 De6 18.Dh5 +/= [62/169]
C4 13.b4 Se7 14.Sce3 Lg5 15.Se7: De7: 16.Sd5 Db7 17.h4 (17.a4 Le6 17.g3 Tfc8 18.Ta3 Ld5: 19.ed: e4 20.Le2 Lf6 21.0-0 Lc3:) 17.-Ld8 18.g3 Le6 19.Lg2 Ld5: 20.Dd5: Dd5: 21.ed: e4 22.a4 f5 23.ab: Lf6 24.0-0 ab: 25.Tfc1 Tfc8 =/+
C5 13.Dd3 Lg5 14.Td1 f5 15.Sde3 f4 16.Sf5 Lf5: 17.ef: Lf6 18.Le2 Lf5: 19.ef: Se7 unklar
C6 13.a4 ba: 14.Scb4 Sb4: 15.cb: [15.Sb4: Lb7 16.Da4: (Lc4 Ld5: 17.Ld5: Tb4 18.Ta4: Tb2: 19.Da1 Db6 20.0-0 Ld8 21.Ta6: Dd4 =) 16.-a5 (16.-Le4:!? 17.Sa6: d5 od. 17.-Tb2: 18.De4: d5 mit Komp.) 17.Da5: (17.Sc6? Lc6: 18.Dc6: Tb2: 18.Lc4 Dc8 20.Dd5 Ld8 21.0-0 Lb6 -/+) 17.-Da5: 18.Ta5: Le4: 19.f3 Lh4 =] 15.- Lb7 16.Lc4 (16.Ta4: Dc8 17.Sc3 Td8 18.Le2 Lc6 19.La6: La4: 20.Da4: Dg4 21.0-0 d5 22.f3 Df4 23.Sd5: Td5: 24.ed: Dd4+ 25.Kh1 Db4: 26.Db4: Tb4: 27.Tc1 g6 =) 16.-Ld5: 17.Ld5: Tb4: 18.Ta4: Db2: 19.Da1 Db6 20.0-0 Ld8 21.Ta6: Dd4 22.Ta4 Dd2 23.Ta2: =
C7 13.a3!? Se7 [13.-a5 14.Ld3 (14.h4 Se7! 15.Sce3 Sd5: 16.Sd5: Le6 17.g3 Dd7 18.Lg2 Ld8 19.0-0 Lb6 20.Dd2 Tfc8 21.Tfd1 Ld5: 22.Dd5: b4 etwa =) 14.-Le6 15.De2 Ld5: 16.ed: Se7 17.0-0-0 Db6 18.Kb1 Dc5 19.Df3, g4, h4 mind. +/=] 14.Scb4 Sd5: (14.-Lb7 15.Le2 Sg6 16.g3 a5 17. Sc2 Ld5: 18.Dd5: Se7 19.Dd3 d5 20.Td1 mind. +/=) 15.Sd5: Le6 16.Le2 Lg5 usw. fast =

C8 13.Le2 Lg5 14.0-0 [14.a4 ba: 15.Scb4 Sb4: 16.Sb4: (16.cb: Lb7 17.Ta4: Lc6 18.Ta6: Ld5: 19.Dd5: Tb4 20.0-0 etwa =) 16.-Lb7 17.Da4: a5 18.Ta5: Ta8 (Le4:!?) 19.La6 Le4: 20.0-0 Tfb8, Ld8 fast =; 14.Dd3 a5 15.Td1 Le6 16.Sa3 (16.Sce3 Le3: 17.Se3: Db6!?; 16.a3 Se7 17.Se7: (17.Sce3 Sd5: 18.Sd5: g6, f5 etwa =) Le7: 18.Se3 Lb3 19.Td2 Lg5 20.Dd6 Le3: 21.Dd8: Lf2:+ 22.Kf2: Tfd8: =; 16.0-0 Se7 17.Se7: De7: 18.Dd6: Dd6: 19.Td6: La2: =) 16.-b4 17.Sc4 bc: 18.bc: Se7 19.Se7: Le7: 20.0-0 Dc7 21.a4 Tfc8 etwa =]
x)14.-a5 [14.-g6 15.a4 (15.b4 f5 ...) 15.-ba: 16.Scb4 Sb4: 17.Sb4: Lb7 18.Da4: a5 19.Da5: Da5: 20.Ta5: Le4: fast =]
x1) 15.b4 [15.Sa3 b4!? 16.Sb5 (16.Sc4 La6!) 16.-bc: 17.bc: Se7 18.a4 Sd5: 19.Dd5: Tb6 20.Lc4 Df6 21.Dd3 Lf4 22.Tab1 d5!? 23.Ld5: Dg5 24.g3 Th6 mit Komp.] 15.-Se7 (15.-ab: 16.Scb4: Sb4: 17.Sb4: unklar) 16.Se7: Le7: 17.a4 (17.Se3 Le6! 18.Sd5 ab: 19.cb: Dd7 20.Dd3 Ld8 21.Kh1 Lb6 22.Tac1 Ld4 23.f4 Ld5: 24.ed: f5 25.Tc6 De7 26.Ld1 Df6 27.fe: Le5: 28.g3=) 17.-ba: 18.b5 Le6 19.c4 Dd7 20.Se3 (20.Dd2?! Ld8 21.Tfd1 Lb6 mind. =) 20.-Ld8 21.c5 dc: 22.Da4: Le7 23.Lc4 Lc4: 24.Sc4: Db5: 25.Sa5: =
x2) 15.Dd3 Se7 16.Sce3 (16.Se7: Le7: 17.Se3 Le6 18.b4 Dc7 19.b4 ab: 20.cb: ba: 21.Ta4: d5 22.Sd5: =) 16.-Le3: 17.Se3: Db6 18.Tfd1 (18.b4 ab 19.cb Le6 20.Tfb1 Tfc8 21.a4 ba 22.Ta4: Dd4 23.Dd4: ed 24.Sf1 d5 25.b5 de 26.Td4: Sd5 27.Sg3 Sc3=) 18.-Tfd8 19.a4 ba: 20.Sc4 Db5 (21.-La6) 21.Dc2 Le6 22.Ta4: Lc4: 23.Lc4: Db2:,Tc8,h6=
y) 14.-a5 Dd3 Le6 16.Tfd1 g6!? (16.-Dd7 17.Dg3 h6 18.h4 Ld8 +/=) 17.Sde3 (17.Tab1 Se7 18.Sce3 Le3: 19.De3: Ld5: 20.ed: b4 =/+; 17.Sa3 Sa7 18.Se3 (b4!?) Db6 19.Sac2 Lc4 20.Dd2 Dc6 21.Lc4: bc: 22.Tab1 De4: 23.Dd6: Sb5 24.Dd5 Dd5: 25.Sd5: Tfc8 26.a4 Sc7=) 17.-Db6 18.Dd6:?! Tfd8 19.Da3 b4 20.cb: Sb4: 21.Se1 (b3!?) Le3:, Sa2: etwa =

II 10.Se7: Se7: 11.Lf6: [11.Df3 Lg4 12.De3 (12.Dg3 Le6 13.Ld3 Sg6 14.0-0 h6 15.Df6: Df6: etwa =; 12.Dd3 d5 13.f3 Le6 14.Lf6: gf: 15.ed: Sd5: 16.c3 Db6 17.Sc2 0-0 =/+) 12.-d5 13.ed: Sfd5: 14.Dg3 (14.De5:? 0-0 15.Le7: Se7:, Te8 -+) 14.-Lh5 15.c4 bc: 16.Lc4: f6 17.Ld2 0-00, Lf7, Db6, Sf4 mind. =; 11.Ld3 d5 12.ed: Dd5: 13.Dd2 Lf5 fast =] 11.-gf:
A 12.c4!? Da5+ [] 13.Dd2 Dd2:+ 14.Kd2 b4 15.Sc2 Tb8 16.b3 f5 fast =
B 12.Dd2 Lb7 13.0-0-0 Le4: 14.Dd6: Dd6: 15.Td6: Sc6 16.Tf6: (16.f3?! Ke7 17.Td2 Lg6 18.Ld3 Tac8 =) 16.-Ke7 17.Th6 Tac8 18.c3 Sd4 19.f3, Th5 unklar, S. gew. Komp.
C 12.Df3 f5 14.ef: Lf5: 14. Ld3 Le6 15.0-0
C1 15.-0-0 16.c4/Tfd1 (16.Dh5 f5 17.f4 e4 18.Le2 Sd5 19.c3 Se3 20.Tfe1 Ta7 21.Lf1 Db6, ev. Tg7, Sg4 =/+; 16.c3 f5 17.Tfe1 Tf6 18.Lc2 Sg6 19.Lb3 d5 20.Tad1 e4 21.Dh5 Ta7, Tg7, Sf4 -/+) 16.-f5 17.Tfd1/c4 Sg6!? [17.-e4 18.De3 bc: 19.Lc4: d5 20.Sc2 f4 21.Da3 Dd7 22.Td2 Tad8 23.Tad1 Tf6 24.Sb4 d4! 25.Da6: Sf5 unklar; 17.-b4 18.Sc2 e4 19.De3 Sc6 20.Lf1 Se5 21.b3 +/=] 18.cb: d5 19.Lc4 e4 20.De3 (20.Dh3? Dg5 21.Ld5: Ld5: 22.Td5: Sf4; 20.Dh5 Df6 21.Ld5: Ld5: 22.Td5: Sf4 23.Dd1 Sd5: =/+) 20.-f4 21.De4: de: 22.Le6:+ Kg7 24.Td8: Tfd8: etwa =
C2 15.-d5 (15.-Tg8!? 16.Tfe1 f5 17.Tad1 e4 unklar) 16.Tad1 Dc7! 17.Df6 0-0-0 18.Lb5: ab: 19.Sb5: Dc5 20.c4 dc: 21.Sd6 Td6: 22.Dh8+ Kd7 23.Td6: Dd6: 24.Dh7 Sg6 S Komp.
D 12.Ld3 d5 13.De2 b4 14.Sb1 Tg8 15.f3 Sc6 16.ed: Sd4 17.Df2 Dd5: 18.Sd2 etwa =

Andere Springerrueckzuege im 6. Zug

[Diese Varianten muessen Schwarzspieler nur beruecksichtigen, wenn sie 5.-e5 spielen (also nicht den "Umweg" ueber das Vierspringerspiel waehlen)].
A 6.Sf3 Lb4 7.Lc4 () 0-0 8.Lg5 () h6 9.Lf6: Lc3:+ 10.bc: Df6: =
B 6.Sde2 Lb4 [6.-Lc5 7.Sg3 d6 8.Le2 a6 9.0-0 Le6 10.Kh1 (oder 10.Lg5 h6 11.Lf6: Df6: 12.Sd5 Dd8 12.c3) 10.-Sd4 11.f4 Se2: 12.De2: Sg4 13.f5! +/=] 7.a3 (7.Ld2 0-0 8.Sg3 =; 8.a3 Lc5 9.Sg3 Db6 10.De2 Sd4 11.Dd3 Db2: -/+) 7.-La5 8.Ld2 (8.b4 Lb6 9.Sg3 Ld4) 8.-d5 =
C 6.Sb3 Lb4 7.Ld3 (7.Lc4 d6 8.0-0 Le6 9.Ld5 Lc3: =) 7.-0-0 8.Ld2 Lc3: 9.Lc3: d5 10. ed: Dd5: 11.0-0 e4 12.Le2 Dg5 13.Kh1 Td8 14.Dc1 Sd5 etwa =
D 6.Sc6: bc: 7.Lc4 [7.Lg5 Tb8! 8.Lf6: (8.Lc4 Tb2: (o. d6) 9.Lb3 Lb4 10.Ld2 Da5 -/+, 11.Sa4 Se4:, 11.Df3 La6!; 8.Dc1 Lb4 9.Ld3 0-0 10.0-0 d5 11.Se2 Le7 12.Sg3 =/+) 8.-Df6: 9.Sc4 Tb2: 10.Lb3 Lb4! =/+;] 7.-Lb4 8.Lg5 (8.0-0 h6) h6 9.Lh4 Da5 (oder 9.-g5!? 10.Lg3 d6) =/+
E 6.Sf5 d5 7.ed: Lf5: 8.dc: Dd1: 9.Sd1: bc: 10.Se3 Lg6 11.Le2 (11.La6 Tb8 12.0-0 Lc5 =) 11.-Lc5 12.Lf3 Le4 13.Le4: Se4: 14.0-0 0-0 15.Tfd1 Tad8 =

Literatur: Standardliteratur (ECO, MCO u.a.), Schwarz: Sizilianisch mit 5.-e5 (1984), Adorjan/Horvath: Schwarz ist super im Sizilianisch/Schweschnikov (1993), Gurevich etc.: Fidechess Encyclopedia B 32/33 (1995)